návod na pokládku
Položte PE-pěnovku tak,
aby pokrývala celé místo pokládky
(lesklou stranou dolů). Jednotlivé
pásy fólie přiložte k sobě a spoje
přelepte ALU-páskou.
MDF desky mohou být řezány shora
ostrým rovným nožem
a následně odlomeny.
Při pokládce nechte mininálně 6 mm
dilateční spáru mezi MDF deskami
a stěnou. Začínejte s pokládkou vždy
u kratší stěny místnosti kladením řady
3 mm MDF desek (v polovině podélně rozříznutých), barevným lepidlem
vzhůru.
Umístěte další řadu celých 3 mm
MDF desek (barevným lepidlem vzůhu)
těsně k první řadě rozříznutých desek
s podélným přesahem - ideálně jako
sestavu cihel.
Následně položte řadu celých 4 mm
desek (průhledným lepidlem dolů) tak,
aby přesahovala spodní řadu 3mm
MDF desek do poloviny.
Dokončete podlahu pokrytím celé
místnosti při dodržování způsobu
přesahu jednotlivých vrstev MDF
desek. Vzniklý, celistvý, pevný,
kompaktní podklad je ihned
připraven k použití.
Na povrch lze celoplošně lepit
jakoukoliv krytinu stejně jako
na cementovou stěrku.

Návod na pokládku
Před pokládkou nechte MDF desky aklimatizovat
v místnosti pokládky po dobu 24 hodin před instalací. Maximální plocha povrchu: 100 m2.
Pro délku místnosti v jednom rozměru větší než 10 m
musí být vytvořeny dilatační spáry.
Přelepení spojů pěnové hmoty Alu-páskou
Řezání MDF desek
Zachování dilatační spára při kladení MDF desek
První řada 3 mm MDF desek
Kladení druhé vrstvy 4 mm MDF desek
Skladba MDF systému
Up-net Multimedia® (C) 2006